Skaramissalet

Musik kring 1200-talets Skara

Skaramissalet, skriven vid mitten av 1100-talet, har ibland kallats för Sveriges äldsta bok och är ett unikt dokument från svensk medeltid, innehållande sånger för mässan i Skara stift. Ur den sjöng man under hela 1200-talet – ett händelserikt århundrade i stiftets historia med många kontakter och influenser ut i Europa.

Med utgångspunkt i denna handskrift väver Gemma samman ett program med musikaliska influenser från skarabiskoparnas många resor där Skaramissalets melodier bildar en röd tråd. Även om Skara stift kan tyckas ligga långt upp i norra Europas utkant så studerade flera av dess biskopar i Paris, gick på pilgrimsfärder till bl a Jerusalem och hämtade inspiration till sina gudstjänster från England. Den biskop som framför andra gått till eftervärlden är Brynolf Algotsson, som vistades tjugofem år i Paris. Brynolf gick enligt traditionen barfota från Lödöse till Skara med den törnetagg han fått i Paris av Ludvig den Helige och till törnekronans ära författade han sedan en sångcykel: Törntaggshystorian. I programmet Missale Scarense sjungs förutom missalets melodier bl a musik ur Notre Dame-skolans avancerade flerstämmighet och korsfararsånger för Jerusalemfarare.