Cantus Gotlandicus: den gotländska sången är ett konsertprogram som ger medeltida klanger som legat gömda på gotländska kyrkvindar och arkiv liv i ett helt unikt projekt. Musiken är  hämtad ur handskrifter som använts i gotländska kyrkor och ger exempel på gregoriansk sång som sjöngs på Gotland under medeltiden. Handskrifterna finns idag bevarade i fragmentariskt skick i Gotlands Museums samlingar och har forskats fram, transkriberats och i vissa fall kompletterats av ensemblens ledare Karin Strinnholm Lagergren.

Judica me

Programmet hade premiär med fem konserter på Gotland under juli och augusti 2012 där musiken gavs röst för första gången sedan medeltiden. Projektet genomfördes med stöd från Region Gotland, Gotlands Museum, Gotlandsmusiken, Sensus, Kulturföreningen Roxy och De Badande Wännerna.

Bilden visar introitus Judica me och början på gradualet Eripe me; sånger för fastan.