En Mariavesper från 1300-talet från Lunds domkyrka

ur Liber Scole Virginis

Lunds domkyrka var hjärtat i det danska biskopsdömet och en medelpunkt för stiftets praktfulla gudstjänstliv. I kryptan under koret i domkyrkan hade kören Scole Virginis sin plats. Den hade till uppgift att besjunga jungfru Maria varje dag året runt och till sin hjälp hade den en sångbok vilken idag finns bevarad i Lunds universitetsbibliotek under namnet Liber Scole Virginis – Jungfrukörens bok. Ur denna framför Gemma vespern – aftongudstjänst – ur Mariaofficiet Stella Maria.

Stella Maria

Den inledande antifonen Stella Maria.
Handskriftens skick är mycket fragmentariskt. 

 

Vespern kan uppföras i ett liturgiskt sammanhang eller som fristående konsert. Den kan även framföras med recitation av texter med marianskt tema.