Traskulptur Lund

Sånger från Nordens medeltida helgonkult

Sancte martyr Domini – Guds helige martyr: så inleds en av programmets sånger där vi får stifta bekantskap med helgonkungarna S:t Erik (Sverige), S:t Knud Lavard (Danmark) och S:t Olav (Norge) och Finlands apostel biskop Henrik. Alla fyra led martyrdöden och var under medeltiden mycket älskade helgon i Norden. Än idag finns mängder av altarskåp, träskulpturer och fresker med motiv från deras liv att se i våra medeltida kyrkor. Det dröjde inte länge efter deras död innan det diktades och komponerades officier (sånger till tidegärden på deras dödsdag) och mässor med gregoriansk sång till deras ära att framföras på deras döds- (d.v.s. himmelska födelsedag) eller translationsdagar (den dagen då deras reliker överfördes från graven till relikskrinet). Musiken var praktfull, precis som det anstod ett helgon, och komponerades antingen helt ny eller omarbetades från kända förlagor ur den gregorianska repertoaren. Programmet innehåller ett urval sånger som speglar den nordiska medeltida helgonkulten genom dessa fyra helgon i en- och flerstämmiga sättningar.