s 3I slutet av 1300-talet kom till Torstuna kyrka i Uppland ett vackert missale skrivet i Paris. Missalet innehåller musik och texter för dominikanordens gudstjänster och innehåller mer än 150 sånger ur den gregorianska traditionen. I programmet Torstunamissalet sjunger Gemma ett urval sånger ur denna handskrift. Programmet bygger på ett skivinspelningsprojekt tillsammans med den belgiska ensemblen Psallentes (http://psallentes.com). Programmet kan även framföras tillsammans med Psallentes. Bilden visar refränghymnen Benedictus es Domine deus ur Torstunamissalet.