Vem sjöng gregoriansk sång på medeltiden – och hur? Hur är den gregorianska sången komponerad? Vilka olika typer av gregoriansk sång finns det? Fick kvinnor sjunga? Varför ser noterna ut som de gör? Vad är skillnaden mellan mässa och tidegärd? Vad är skillnaden mellan ett communio och ett graduale? Hur många timmar om dagen sjöng man i ett kloster? Är stor akustik viktigt för att kunna sjunga gregoriansk sång?

Detta och mycket annat kan man få reda på i denna konsert-föreläsning där Gemma förklarar hur det här med gregoriansk sång fungerar. Detta kan även genomföras som en workshop där Gemma sjunger tillsammans med deltagarna.