På 1300-talet grundades ett av de mest originella tillskotten till den medeltida floran av klosterordnar: den heliga Birgittas orden. Detta är den enda klosterorden som har en sångrepertoar enbart avsedd för nunnor: Cantus sororum (Systrarnas sång). Merparten av repertoar utarbetades under Birgittas överinseende. Sången är helt och hållet enstämmig och ur den gregorianska traditionen. Birgittanunnorna har fram till denna dag fortsatt att sjunga ur denna repertoar, men under historien anpassat den till sin tids moden och förutsättningar. I detta program sjunger Gemma sånger ur birgittinordens långa historia från slutet av 1400-talet fram till 1800-talet. Repertoaren hämtas från det ännu aktiva klosterbiblioteket i Maria Refugie i Nederländerna, grundat cirka 1437.